Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Známky na popelnice

Trvalé, celosezónní - nalepit celou na čelní plochu popelnice
Jednorázové - nalepit na hranu víka pouze částečně - spodní ochranná páska je rozdělená na 2 části - jednu odstranit a samolepku přilepit, druhou část ochranné pásky ponechat, aby mohli pracovníci AVE známku snadno znehodnotit

Kdo nebude mít od 1. března vylepenou odpovídající známku (velikost popelnice, frekvence svozu), nebude mu komunální odpad svezen. V případě, že nemáte vybranou a zaplacenou známku, kontaktujte, prosím, v době úředních hodin pracovníky úřadu.

Pracovníci svozové firmy kontrolují obsah popelnic. V případě, že bude obsahovat vytříditelný odpad nebo odpad biologicky rozložitelný v období, kdy probíhá jeho pravidelný svoz (duben až listopad), nebude mu popelnice svezena.

Nedávejte do popelnic teplý nebo dokonce horký popel, hrozí zahoření svozového automobilu a proto nejsou tyto popelnice sváženy. Děkujeme za pochopení.

Výše poplatků a harmonogram svozů na 1. i 2. pololetí r. 2017 jsou uvedeny v sekci Praktické informace - Termíny svozu odpadů.

Klíč od závory k obecnímu kompostu už je k zapůjčení pouze na OÚ

Vzhledem k tomu, ze došlo opakovaně ke zneužití některého z klíčů, které měli zastupitelé k dispozici pro občany, a nějaký podnikatel nám začal zavážet deponii stavebním odpadem, byla brána opatřena bezpečnostním zámkem.

Z tohoto důvodu je klíč k zapůjčení pouze na obecním úřadu proti podpisu.

 


 

 

 


 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK