Kontakty

znakObec Polepy
Polepy 131
280 02 Kolín

IČO: 00235644

Bankovní spojení:
ČSOB 272620115/0300

E-mail:
oupolepy@obecpolepy.cz

Účetní:               321 725 362
Starosta:            724 180 515
Místostarostka:  722 937 844

Dat. schránka: 5s5bmew

Úřední hodiny účetní:
Po, St   14 - 21
Út, Čt     9 - 12 

Úřední hodiny starosta, místostarostka:
Po, St   18 - 21

Rychlé odkazy

Geosense


MAS Podlipansko


Logo Jon


BEZPEČNÝ KOLÍN

Partneři

TPCA

VSK

Poline

Nadace ČEZ

Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce Polepy za rok 2016

Komentář k závěrečnému účtu obce Polepy za rok 2016

Přijaté dotace:

ÚZ 13101 – Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce – položka 4116

Příjem:                 46383,-

ÚZ 34053 – Veřejné informační služby knihoven

Příjem: 18000,-

ÚZ 98193 – Účel. dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast. krajů

Příjem: 12244,-

ÚZ 13013 – Operační program zaměstnanost N 104 Z 1

Příjem: 43850,-

ÚZ 13013 – Operační program zaměstnanosti N 104 Z 5

Příjem: 205001,-

Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu – položka 4112

Příjem: 92600,-

 

Poskytnuté transfery:

Příspěvek obci Nebovidy na provoz hřbitova: 5000,-

Příspěvek SMO:               3344,80                                                             

Příspěvek MAS Podlipansko: 9070,-

Příspěvek na činnost – TJ Polepy: 100000,-

Příspěvek na činnost – Včelaři: 1000,-

Přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření obce Polepy za rok 2016 provedl Krajský úřad Středočeského kraje – odbor kontroly, dne 8. 11. 2016 – dílčí přezkoumání hospodaření obce, 20. 3. 2017 – přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

Zprávy o výsledcích kontrol za rok 2016 jsou nedílnou součástí závěrečného účtu.

 

Součástí závěrečného účtu je:

Rozvaha k 31. 12. 2016  zde ke stažení

Příloha k 31. 12. 2016  zde ke stažení

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2016  zde ke stažení

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016  zde ke stažení

Seznam účetních jednotek patřících do konsolidačního celku státu  zde ke stažení

Tabulky finančního vypořádání za rok 2016  zde ke stažení

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce  zde ke stažení dílčí přezkoumání, zde ke stažení zpráva o výsledku hospodaření

Všechny náležitosti závěrečného účtu (závěrečný účet zde ke stažení) za rok 2016 jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Polepy v úředních hodinách.

Vypracovala: I. Lhotáková

Polepy, 8. 3. 2017

Vyvěšeno: 17. 5. 2017

Datum sejmutí: 30. 6. 2018

Zpět