Navigace

Obsah

Rekonstrukce mostu přes Polepský potok

Typ: ostatní
Od 21.03.2022 bude zahájena rekonstrukce mostu přes Polepský potok.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostního objektu přes Polepský potok a jeho napojení na sousední komunikace. Most je v současné době ve špatném technickém stavu. Po odstranění stávajícího mostu bude provedeno pažení stavební jámy obou opěr a proveden výkop na základovou spáru. Po posouzení základové spáry geotechnikem bude provedena hutněná vrstva z kameniva, mikropiloty a betonáž základů. Nosná konstrukce bude z betonu a bude izolována pásovou izolací a střechovitě spádována k oběma opěrám. Na římsách bude osazeno ocelové zábradlí. Finální povrch komunikace mostu bude ze živice. Prostor pod mostem na březích bude opatřen kamennou dlažbou do betonu, ohraničenou betonovými prahy.

✔️Po dobu rekonstrukce bude most úplně uzavřen.

✔️Omlouváme se za dočasné zhoršení dopravní situace, omezení průjezdnosti a přístupu k nemovitostem. Věříme, že nová infrastruktura bude dobře sloužit ke spokojenosti občanů.

✔️Investorem této akce je město Kolín a obec Polepy.

✔️Zhotovitelem je firma CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4.

Děkujeme Vám za pochopení.

 


Vytvořeno: 17. 3. 2022
Poslední aktualizace: 17. 3. 2022 13:31
Autor: Správce Webu