Navigace

Obsah

Řešení celkového konceptu uličních prostor v obci Polepy - informace z druhého setkání se zpracovateli studie

Typ: ostatní
V pondělí 7. 2. proběhlo druhé setkání s týmem arch. Beneše, který řeší budoucí uspořádání uličního prostoru v naší obci.

Záměrem je řešit čtyři oblasti – zklidnění dopravy a dopravu v klidu, realizovat opatření v uličním prostoru, která mají zpomalit odtok dešťových vod, případně umožnit jejich zasakování, v maximální možné míře do ulic instalovat zeleň snižující následky klimatické změny a to vše zastřešit návrhy nového uspořádání veřejného prostoru.

Na prvním setkání s veřejností tým zpracovatelů studie seznámil přítomné se svými pohledy na Polepy, s jimi vytypovanými místy k řešení a vyslechl si názory občanů. 
V pondělí zpracovatelé představili, kde by měly být „zóny 30“, kde obytné zóny, jak vytvořit v ulicích místa pro lavičky a drobné parkové úpravy, kde by mohla vzniknout další místa pro setkávání sousedů a pro hry dětí. Největší debata se týkala právě režimů v obytných zónách a obavy z nedostatku parkovacích míst.

Obyvatelé obce Polepy se k přiloženým podkladům mohou do 14 dnů vyjádřit. Připomínky budou zaslány týmu arch. Beneše.

Analýza uličních prostranství.

Analýza zeleně.

Rozbor tras inženýrských sítí.

Pasport místních komunikací.

Analýza zeleně - vegetační struktura.

Analýza zeleně - funkční celky a vegetační složení.

Řešení celkového konceptu uličních prostor v obci Polepy - textová část.

Hlavní výkres.

Ideové schéma.

Koncepce dopravního režimu.

Koordinační výkres.

Řezy uličními profily.

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 10. 2. 2022
Poslední aktualizace: 10. 2. 2022 14:08
Autor: Správce Webu