Navigace

Obsah

Polepská kronika sestávající v současné době ze dvou již historických knih (první psaná v letech 1923-1985, druhá v letech 1986-2009) a současné („živé“) kroniky je nezastupitelným dokumentem o paměti a historii naší obce. První kniha „Polepské kroniky” byla založena 26. 12. 1923 obecním zastupitelstvem na základě dřívějšího československého zákona č. 80/1920 Sb. o pamětních knihách obecních, který ukládal obcím jako povinnost založit pamětní knihu. Kronika přežila kromě jiného i druhou světovou válku, kdy byla na příkaz nacistů zabavena. Poslední roční zápis v ní pochází z roku 1985. Na jejím psaní se postupně podíleli kronikáři Antonín Weber, Karel Formánek, František Holeček, Václav Dvořák a Jiří Vacek. Druhá kniha byla až donedávna stále „živou“ knihou, založil ji Jiří Vacek zápisem za rok 1986 a pokračovali v ní posléze v devadesátých (resp. nultých) letech Oldřich Chroust a Evženie Mačková. Posledním kronikářem byl Martin Mejzr, který díky vymoženosti moderních technologií vedl kroniku jak elektronicky, tak i tradiční psanou formou. Vzhledem k tomu, že se v nedávné době odstěhoval z Polep, hledáme nového kronikáře.