Navigace

Obsah

MAS Podlipansko


Co je to MAS Podlipansko?
MAS – místní akční skupina je doslovný překlad z anglického originálu Local Action Group (LAG). Vhodnějším názvem by byl spíše skupina pro místní akce.

MAS Podlipansko je nezisková organizace (obecně prospěšná společnost – o.p.s.), která byla založena v roce 2006. Představuje skupinu lidí, kteří chtějí pomalu, ale jistě, po jednotlivých krocích, projektech, akcích zlepšovat život v celém regionu. Hlavním důvodem vzniku bylo hledání společných řešení problémů v regionu a zlepšování prostředí pro život v místě, kde se cítíme doma. Tato činnost je financována z dotačních prostředků evropských i národních, ale i z vlastní doplňkové činnosti MAS.

K 30.6.2011 má MAS Podlipansko 47 členů (obce, neziskové organizace, podnikatelé, občané).
Území Podlipanska čítá 54 obcí s 42 tisíci obyvateli. Rozkládá se ve východní části Středočeského kraje v okresech Kolín, Nymburk a Praha-východ. Jde o typickou venkovskou oblast, odedávna bohatě zemědělsky využívanou, která je „mostem“ mezi Polabím a Posázavím.

Od roku 2009 realizuje MAS Podlipansko mimo jiné Strategický plán Leader s názvem „Cesty k lidem“ financováno z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR, v rámci kterého funguje jako malá grantová agentura. MAS již přijala 98 projektových žádostí a k realizaci v regionu doporučila 66 žádostí téměř za 30 mil. Kč. Průměrná dotace je 400 tis. Kč na jeden projekt.
MAS Podlipansko se věnuje i propagaci regionu a cestovnímu ruchu, například právě realizovaným projektem „Podlipansko všemi smysly – turisté vítáni“, který byl financován z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Dalším realizovaným projektem, který má podpořit místní je „Venkovská tržnice“. Projekt, který vytvořil elektronickou volně přístupnou databázi místních řemeslníků. Vytištěný katalog místních podnikatelů dostal k dispozici každá domácnost v regionu.
MAS Podlipansko je koordinátorem regionální značny „POLABÍ – regionální produkt“. Značka má podpořit místní producenty (zemědělce, živnostníky a malé nebo střední firmy), kteří v celém Polabí včetně Podlipanska produkují místní, tradiční výrobky a to v souladu se zájmy ochrany přírody a udržitelným rozvojem. Značka garantuje vysokou kvalitu produktů a přímou návaznost na dané území.
V blízké budoucnosti bude MAS Podlipansko realizovat nové projekty v oblasti životního prostředí a sociálních služeb, snaží se také o podporu a rozvoj dobrovolnictví. Podrobnosti o MAS Podlipansko najdete na MAS Podlipansko mikroregion.

Ing. Markéta Pošíková
ředitelka