Navigace

Obsah

Žádost o povolení kácení stromů

Obecnímu úřadu v Polepech

 

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

 

 

Žadatel: (jméno, příjmení, adresa, datum narození, resp. název firmy, adresa, IČ)

 

 

 

 

Vlastník pozemku: (jméno, příjmení, adresa, datum narození, resp. název firmy, adresa, IČ)

 

 

 

 

Pozemek č.:                                     Katastrální území:

 

 

Poř. číslo     Druh stromu (keře)                                     obvod ve 130 cm výšky (plocha v m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdůvodnění žádosti:

 

 

 

 

 

 

Vyjádření vlastníka pozemku (v případě, že žádá někdo jiný než vlastník):

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                                  Podpis:

 

 

Přílohy:

1.  Doklad o vlastnictví (výpis z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)

2.  Snímek pozemkové mapy se zákresem dřevin, o jejichž kácení se uvažuje