Navigace

Obsah

Vidimace - ověřování listin

Popis služby

Při ověřování listin neboli vidimaci se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimované listiny) se doslova shoduje s předloženou listinou.  Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Co potřebujete s sebou

S sebou vezměte pouze listinu, kterou chcete ověřit.

Cena za ověřování listin

Každá započatá stránka ověřované listiny ve formátu A4 a menším (má-li vidimovaná listina formát větší než A4, cena se rovná násobku podle počtu stran A4 obsažených ve formátu vidimované listiny, např. formát A3 = 2 x A4) – 30,- Kč

Ověřování listin nelze provést:

 

Legalizace  - ověřování podpisů

Popis služby

Při ověřování podpisů neboli legalizaci se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Co potřebujete s sebou?

Listinu, na které chcete ověřit podpis a doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Cena za ověřování podpisů

Ověření každého podpisu na listině – 30,- Kč

Ověření podpisů nelze provést: