Navigace

Obsah

Poplatky za odpady

Základní cena za likvidaci odpadu vychází 750,- Kč na obyvatele. K této ceně je však třeba "připočítat" slevu za třídění odpadu, která vychází v  průměru cca 200,- Kč na hlavu. Konečná cena tedy je u průměrně třídící domácnosti zhruba 550,- Kč na osobu. Informace o výši částky se zohledněním slev za ekobody předala všem domácnostem Ing. Kučerová.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete zde.

Návod jak třídit vybrané odpady

Přehledný návod jak třídit vybrané odpady naleznete zde.
 

Způsoby snižování produkce odpadů

Informaci o možnosti snižování odpadů naleznete zde.

 

Odpady

 

Pracovníci svozové firmy kontrolují obsah popelnic. V případě, že bude obsahovat vytříditelný odpad nebo odpad biologicky rozložitelný v období, kdy probíhá jeho pravidelný svoz (duben až listopad), nebude mu popelnice svezena.

Nedávejte do popelnic teplý nebo dokonce horký popel, hrozí zahoření svozového automobilu a proto nejsou tyto popelnice sváženy. Děkujeme za pochopení.

Harmonogram svozů odpadů je uveden v sekci Praktické informace - Termíny svozu odpadů.