Navigace

Obsah

Poplatky za odpady na rok 2023

Základní cena za likvidaci odpadu vychází 850,- Kč na obyvatele. K této ceně je však třeba "připočítat" slevu za třídění odpadu, domácnostem, které se zapojí do Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství („MESOH“), na základě Pravidel MESOH v obci Polepy, a to ve výši dle počtu získaných EKO bodů, přičemž hodnota jednoho EKO BODU činí 7 Kč. Informace o výši částky se zohledněním slev za ekobody předá všem domácnostem Ing. Kučerová, případně se můžete obrátit na obecní úřad.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná pro rok 2023

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství naleznete zde. (262.71 kB)

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství naleznete zde. (223.28 kB)

 

Nová pravidla MESOH

Pravidla MESOH. (514.3 kB)

Příloha č. 1 k Pravidlům MESOH. (165.79 kB)

Příloha č. 2 k Pravidlům MESOH. (191.64 kB)

Příloha č. 3 a 4 k Pravidlům MESOH. (250.15 kB)

Příloha č. 5 k Pravidlům MESOH. (793.8 kB)

Příloha č. 6 k Pravidla MESOH (270.44 kB)

Změny v pravidlech. (460.39 kB)

Návod jak třídit vybrané odpady

Přehledný návod jak třídit vybrané odpady naleznete zde.
 

Způsoby snižování produkce odpadů

Informaci o možnosti snižování odpadů naleznete zde.

 

Odpady

 

Pracovníci svozové firmy kontrolují obsah popelnic. V případě, že bude obsahovat vytříditelný odpad nebo odpad biologicky rozložitelný v období, kdy probíhá jeho pravidelný svoz (duben až listopad), nebude mu popelnice svezena.

Nedávejte do popelnic teplý nebo dokonce horký popel, hrozí zahoření svozového automobilu a proto nejsou tyto popelnice sváženy. Děkujeme za pochopení.

Harmonogram svozů odpadů je uveden v sekci Praktické informace - Termíny svozu odpadů, nebo si je můžete stáhnout zde. (154.52 kB)