Navigace

Obsah

Průběžné výsledky v soutěži "My třídíme nejlépe 2015"

Soutěž hodnotí množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele a zároveň jsou body přidělovány za efektivní využití kontejnerů na tříděný odpad (není tedy podporováno "třídění vzduchu"). Soutěž se vyhodnocuje čtvrtletně.

4. čtvrtletí 2014 - 70,96 bodů (32. místo)
1. čtvrtletí 2015 - 57,68 bodů (58. místo)
2. čtvrtletí 2015 - 60,51 bodů (81. místo)
3. čtvrtletí 2015 - 66,83 bodů (106. místo)

Celkové umístění za rok 2015 je 53. místo mezi obcemi Středočeského kraje v kategorii 500 až 1999 obyvatel se ziskem 255,98 bodů.

Přehled celkového umístění za rok 2015 najdete na tomto odkazu: http://www.mytridimenejlepe.cz/500-1999/celkove-500-1999-obyvatel.html#poradi

Množství ušetřené energie v důsledku vytříděného objemu plastů, papíru, tetrapacků a elektroodpadu je vyčísleno v následujících dokumentech:

Osvěčení o úspoře emisí v důsledku třídění odpadů za rok 2015

Množství odpadů, které obec vytřídila v roce 2015 (dle vykazování AVE)