Navigace

Obsah

Obecní dům Polepy - dokončení stavebních úprav zázemí pro společenské a spolkové aktivity

Realizace projektu " Obecní dům Polepy - dokončení stavebních úprav zázemí pro společenské a spolkové aktivity" žadatele Obec Polepy byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce interiérů Vébrovy restaurace, schodiště, chodby, dvou kluboven vč. dvou sociálních zázemí, a to vše v prvním patře. Přízemí pod těmito prostory je již hotové a zkolaudované. Prostory budou sloužit jako zázemí pro účinkující v sále a v mezidobí jako klubovny pro spolkové aktivity v obci. Veškeré prostory opravené podle tohoto projektu slouží pouze pro kulturní a společenské vyžití obyvatel, neslouží pro potřeby provozu obecního úřadu, který sídlí v jiné budově v obci.

Propagační cedule - povinná publicita projektu je ke stažení zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 116.72 kB

 

klubovna 1klubovna 1 - košeklubovna 2klubovna 2 -stoly