Navigace

Obsah

Na níže uvedeném odkazu naleznete Smlouvu o dílo včetně dodatku č. 1 a č. 2 na akci Splašková kanalizace Polepy

http://www.profesionalove.cz/profil-zadavatele/detail.php?id=144/detail_zakazky/zadavatel_Obec_Polepy/vz_Splašková_kanalizace,_
Polepy/dzr_09.03.2017/duz_09.03.2017/lhuta_ppn_22.05.2017/stav_zakazky_

 

publicita

Projekt

V následujících přílohách najdete výkresovou dokumentaci k projektu splaškové kanalizace.

Situační výkres širších vztahů

Celkový situační výkres stavby

Koordinační situaceKatastrální situační výkres A

Katastrální situační výkres B

Situace

Podélný profil stoky A

Podélný profil stoky

Podélný profil stoky

Podélný profil stoky

Podélný profil stoky

Podélný profil stoky

Technická dokumentace k projektu splaškové kanalizace:

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Technická zpráva

Technická zpráva

Technická zpráva ČOV

Technická zpráva

Souřadnice stoky

Souřadnice výtlaky