Navigace

Obsah

Pracovní schůzka zhotovitelek s občany

Ve středu 1. července proběhla ve Vébrově restauraci pracovní schůzka se zhotovitelkami studie na úpravu prostranství právě před Vébrovou restaurací a v jejím okolí - Bc. Pavlou Enochovou a Ing. arch. Barborou Hejtmánkovou. Smyslem studií je vybrat variantu úprav vybraných prostor tak, aby byly nejen účelné a smysluplné, ucelené a přesto vkusné, ale také aby odrážely názory a připomínky občanů Polep a v neposlední řadě, aby případné stavební zásahy nebyly překážkou pro zamýšlené úpravy někdy v budoucnosti.

Schůzky se zúčastnilo asi 25 spoluobčanů, celá probíhala v režii zhotovitelek a byla opravdu pracovní - účastníci byli rozděleni do skupin, obdrželi mapy a pastelky a jejich úkolem bylo vyznačit pozitiva a negativa obce, dále skutečnosti, které se líbí, kde hrozí nebezpečí  a co se nelíbí. Poznámky jednotlivých skupin jsou ke stažení zdezde.

Zhotovitelky studie poznámky, názory a připomínky jednotlivých skupin shrnuly do jedné mapy, kterou si můžete stáhnout zde. Zápis ze schůzky je ke stažení zde.

Připomínky k řešenému prostoru můžete zasílat elektronicky na oupolepy@obecpolepy.cz nebo písemně vhodit do poštovní schránky na obecním úřadu. Průběžně budou zasílány zhotovitelkám k začlenění do studie. Nestyďte se a řekněte nám svůj názor na věc.

Pod tímto článkem je také otevřena diskuze, můžete využít i tuto formu sdělení Vašeho názoru.

V září budou zveřejněny studie - návrhy na úpravu prostranství před Vébrovou restaurací a v okolí. O dalším postupu budete informováni v dostatečném časovém předstihu.