Navigace

Obsah

Změna č. 2 územního plánu POLEPY

1. základní členění území

2. Hlavní výkres

2a. Hlavní výkres /lok. 1,2

3. Koordinační výkres

 

Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 2 ÚP Polepy 

Textová část

Výkres č. 1 - členění úžemí

2 - Hlavní výkres

2a - hlavní výkres

3 - koordinační výkres

 

Územní plán