Polepy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Projekt

Tento projekt byl spolufinancován za podpory Středočeského kraje - dotace ve výši 642700,- Kč

  •  Oprava komunikace v obci Polepy
  •  Dopravní infrastruktura
  •  Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, provedení očištění, výšková úprava kanalizačních poklopů, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50 mm. Zalévání spár asfaltovou zálivkou a obnova VDZ.
  •  Veřejná zakázka malého rozsahu.
  •  258/18, 258/1 v k.ú. Polepy u Kolína
  •  Rekonstrukce obrusné vrstvy silnice III. třídy 12550 v Obci Polepy. Obec Polepy před vydáním stavebního povolení na stavbu splaškové kanalizace uzavřela smlouvu s majitelem pozemku pod silnicí - Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, smlouvu o sdružení prostředků na opravu povrchu. Obec Polepy se podílí částkou 803406,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt Oprava komunikace v obci Polepy je ke stažení zde. (1002.59 kB)

Středočeský kraj