Kontakty

znakObec Polepy
U KOLÍNA
Polepy 131
280 02 Kolín

IČO: 00235644

Bankovní spojení:
ČSOB 272620115/0300

E-mail:
oupolepy@obecpolepy.cz

Pevná linka:     321 725 362
Starostka:        722 937 844
                          724 180 515
Místostarosta:  602 146 641  

Dat. schránka: 5s5bmew

Úřední hodiny starostka:
Po, St   14 - 18
Út, Čt    9  - 15

Úřední hodiny místostarosta:
Po   16 - 18

Úřední hodiny administrativní pracovnice:
Po, St    14 - 18
Út, Čt     9 - 15

 

Rychlé odkazy

Geosense


MAS Podlipansko


Logo Jon


BEZPEČNÝ KOLÍN

Partneři

EKO-KOM

 

Poline

Nadace ČEZ

Navigace

Obsah

Název akce, úkolu či námětu

1. Vybudování kompletní splaškové kanalizace, včetně příslušenství a domovních přípojek Vysoká důležitost. Předpokladem realizace je zajištění min. 80 % dotace. Předpoklad plnění 2016 - 2017

2. Oprava a sanace opěrné zdi v lokalitě spodního mlýna dle statického posudku a projektu Vysoká důležitost, neboť hrozí rozšíření a zhoršení stavu. Bude realizováno z rozpočtu obce. Plnění I. pol. 2016

3. Realizace projektu zvelebení obce několika etapách 1/ Venkovní prostory Vébrovy restaurace a/ Sezení před restaurací b/Venkovní plocha se zdí, parkovištěm a chodníkem k hlavní silnici c/Zahrada Vébrovy restaurace - přístřešek, úprava stodoly, oprava zdi u potoka, prostor zahrady 2/ Prostory u rybníka-ohniště, přiléhající plocha pro veřejné akce 3/ Prostor před kapličkou a/ Vysázení okr. keřů, úprava okolí b/ Zpomalení průjezdu obcí 4/ Klidová zóna v zatáčce na Pečky/u bříz/ 5/ Rekreační zóna podél Polepky od mostku směrem k dolnímu mlýnu 6/ Fotbalové hřiště. Dílčí, drobné projekty lze realizovat průběžně i v rámci sousedských brigád. Většina projektů však vyžaduje značné investice a jejich realizace závisí na získání dotací a sponzorů.

4. Rekonstrukce Vébrovy restaurace-2. Část a/ Vstupní brána b/ Podlaha a přísálí Vstupní bránu možno naplánovat na r. 2016 s tím, že bude realizována svépomocí za řízení stavebního specialisty. Podlaha samozřejmě vyžaduje sponzora. O dotaci bude požádáno opět v roce 2016.

5. Realizace Sběrného dvora - úpravy současného, zvážit nové prostory a rozšíření o kontejnery na sutiny, elektroodpad, kovy apod.

6. Hřiště pro seniory. Možno řešit i v areálu zahrady Vébrovy hospody

7. Realizace protipovodňových opatření v obci na základě zpracovaného projektu a/ Kritické povodňové lokality b/Šachta u Králů c/Rozšíření kritických míst Polepky. Doporučujeme nejdříve zpracování komlexního řešení či projektu protipovodňových opatření, aby jednotlivé, dílčí úpravy nezpůsobily problémy někde jinde .

8. Rozšíření pouličního osvětlení do míst nových, či nedostatečně osvětlených. Realizace na základě požadavku a připomínek občanů mj. podnět manželů Koutových do míst směrem ke spodnímu mlýnu č. 23. Dále oblast výjezdu od restaurace na Kolín a nově vzniklé obytné lokality.

9. Opravy povrchu komunikací, ulic a chodníků, veřejných ploch. Realizace až po dokončení všech přípojek splaškové kanalizace

10. Řešení kritických parkovacích míst v obci dle připomínek občanů. Jde o lokalitu v ul. Pašinecká apod. Realizace přinese zvýšení bezpečnosti provozu v obci a spokojenost občanů.

Zpracoval Ing. Jiří Novák, předseda komise rozvoje obce