Navigace

Obsah

Název akce

Předpokládané náklady

Předpokládaný termín

1. Budování splaškové kanalizace

60.000,-

1.Q.2016

2. Oprava a sanace opěrné zdi v lokalitě spodního mlýna

250.000,-

3.- 4. 2016
fa David Sixta s.r.o

3. Rekonstrukce podlahy sálu a přísálí Vébrovy restaurace

200.000,-
 /doplatek dotace/

dle získání dotace
/dodavatel vybrán/

4. Zpracování projektu na protipovodňová komplexní opatření obce vč. návrhů na zprů-točnění Polepky - Zpracování studie

bude žádáno o dotaci 30.000,-

1. pololetí - po zjištění vhodné zprostředko-vatelské agentury

5. Rozšíření pouličního osvětlení do míst s nedostatečným osvětlením, konkrétně
a/ na vjezdu do Polep od Kolína k OÚ
b/ směr od hřiště k dolnímu mlýnu
       /manželé Koutovi/

20.000,-

dle možností

 

6. Oprava dlažby a fasády v aut. zastávce nad kapličkou - jen materiál

5.000,-

březen 2016, realizace p. Čech a p. Novák

7. Řešení kritických parkovacích míst na obecních pozemcích
a/ zpracování koncepčního návrhu

5.000,-

spolupráce s architektkami

 

b/ Řešení návrhů občanů v ul. Pašinecká a u řadovek

2.000,-

svépomocí za mat. přispění obce

8. Realizace úpravy chodníku a vpustě u Pazderů

30.000,-

odsouhlaseno již v 2015

9. Opravy rozpadlých, či zanesených kanálů v obci

5.000,-

vlastními silami

 

10. Výsadba ovocných stromů jako náhrada v lokalitách k Hlubokému Dolu a k Potřebské cestě

3.000,-

vlastními silami

 

11. Oprava plotu či sítí na hřišti u rybníka

3.000,-

vlastními silami